Privacy Policy

Privacy Policy

Inleiding

Vye Professionals (hierna "Vye Professionals") is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Vye Professionals houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

In het kader van de dienstverlening van Vye Professionals worden de contactgegevens en andere gegevens die u als onderdeel van het registratieproces heeft verstrekt, door Vye Professionals vastgelegd en gebruikt om u de informatie te kunnen verstrekken waarom u hebt gevraagd. Indien u zich online aanmeldt wordt u geregistreerd als gebruiker van Vye Professionals. Als geregistreerde gebruiker kunt u inloggen op de website Vye Professionals en op de website Vye Professionals.nl. U kunt op deze sites een profiel aanmaken. Verder kunt u uw online sollicitaties bijhouden en `jobs by e-mail´ creëren. 

Wij slaan enkele gegevens van u op in uw `Vye Professionals´-omgeving. Deze gegevens zijn beschermd door uw wachtwoord en zijn alleen voor u toegankelijk. Deze gegevens maken geen onderdeel uit van de onze Vye Professionals kandidatendatabase en zijn niet toegankelijk voor klanten. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment verwijderen en uw `Vye Professionals´-account op elk gewenst moment sluiten. 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Vye Professionals) legt Vye Professionals gegevens vast. Vye Professionals gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Vye Professionals, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Vye Professionals rekening te houden met uw voorkeuren.
Vacatures per mail
Wanneer u `vacatures per e-mail´ activeert, dan worden uw contactgegevens gebruikt om u de laatste vacatures te sturen die overeenkomen met de criteria die u heeft opgegeven.

Upload je CV

Indien u een profiel invult op Vye Professionals en een cv invult, dan kunnen deze gegevens aan klanten van Vye Professionals ter beschikking worden gesteld voor zoeken, raadplegen en downloaden via het internet. Uw profiel kan alleen geraadpleegd worden door een klant van Vye Professionals indien u daarvoor toestemming hebt gegeven bij het invullen van uw profiel. Klanten die verzoeken om cv´s die voldoen aan uw profiel, ontvangen uw profiel en cv via e-mail. Het kan gaan om klanten op het terrein van arbeidsbemiddeling, consultancy of andere organisaties. 

NB: uw huidige werkgever zou bij ons als klant geregistreerd kunnen zijn of een klant kunnen zijn van één van onze klanten. Vye Professionals kan online sollicitaties niet beperken voor bepaalde klanten en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventualiteiten. 

U kunt ervoor kiezen om uw persoonsgegevens, profiel en cv (tijdelijk) af te schermen van klanten. U kunt er ook voor kiezen om uw profiel anoniem, dat wil zeggen zonder vermelding van persoonsidentificerende gegevens en uw cv, beschikbaar te stellen aan klanten. Uw gegevens worden dan onder een uniek nummer verstrekt. U kunt er dan zelf voor kiezen om uw identiteit te onthullen wanneer u antwoordt. 

Wij wijzen u erop dat sommige van onze bezoekers gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens kan afwijken van het niveau van bescherming in Nederland. 

Indien u ervoor kiest een profiel in te vullen en uw CV te plaatsen in onze database, dan vertrouwen wij erop dat u uw gegevens up-to-date houdt. U dient uw CV tenminste iedere zes maanden te updaten, in het bijzonder indien uw contactgegevens gewijzigd zijn. Uw CV en profiel blijven 18 maanden in onze database bewaard. Indien u uw gegevens gedurende deze periode niet update zullen wij uw profiel en CV uit onze database verwijderen. U kunt te allen tijde in uw account inloggen en uw gegevens wijzigen, op dat moment zullen wij uw CV en profiel in onze database terugplaatsen. 

Vye Professionals behoudt zich het recht voor om cv´s uit onze database te verwijderen waarvan de inhoud in strijd met de wet of anderszins aanstootgevend is. 

Vye Professionals zal geaggregeerde gegevens gebruiken om werkgelegenheidstrends in de verschillende industrieën te analyseren, zoals de gemiddelde salarishoogte. Deze informatie kan niet worden gekoppeld aan persoonsidentificerende gegevens. 

Direct marketing

Vye Professionals zal uw contactgegevens alleen gebruiken voor het per e-mail verzenden van aanbiedingen voor producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die u heeft afgenomen. Indien u geen prijs stelt op informatie over dergelijke (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit bij het verzamelen van uw contactgegevens, of in reactie op een e-mail die u van ons ontvangt kenbaar maken. Vye Professionals zal uw contactgegevens dan blokkeren. Vye Professionals kan uw contactgegevens met uw toestemming ook gebruiken voor het verzenden van aanbiedingen per e-mail over andere producten en diensten van Vye Professionals, haar groepsmaatschappijen of zorgvuldig geselecteerde externe partijen. 
Op de websites van Vye Professionals worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Vye Professionals haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Beveiliging

De website is door het gebruik van de laatste beveiligingsmiddelen en 'firewalls' beveiligd tegen niet geautoriseerde toegang.

Wijzigingen

Vye Professionals behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van Vye Professionals.